Oppstart av planarbeid Detaljregulering for Senterområde Nord 2, Nesbyen kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Senterområde nord 2, planID: 01202305.
I samsvar med pbl. § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Les varsel og grunnlag her:

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Detaljregulering For Senterområde Nord2
Planinitiativ Senterområde Nord 2 230623
Referat Senterområde Nord 2