HRP - En ledende samfunnsbygger

HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. Vi tar ledelsen i komplekse prosjekter fra tidlig fase til ferdig bygget.

HRP har siden etableringen på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til mer enn 440 ansatte og er i dag Norges ledende leverandør av konsulenttjenester innen bygg & anlegg og sikkerhetsrådgivning.

Eiere i HRP er Broviken AB, gründeren Helge Rustand og  nøkkelmedarbeidere i selskapet.

Som en samfunnsbygger har vi sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som vi samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører.

HRP har hovedkontor i Bjørvika i Oslo – og regionskontorer i hele Norge. Vi går gjerne nye veier for å sikre de beste løsningene for våre oppdragsgivere. For oss er det viktig å kunne tilby faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase, og lede prosjektene gjennom alle faser.

Vår visjon

Vår visjon er å være en ledende samfunnsbygger og at fremtiden trenger de beste løsninger.

Vår misjon

Vår misjon er å utfordre de industrier vi møter og sette fart i en ny æra, en ny tid.

Vår ambisjon

Vår ambisjon er å representere en kultur der møtet mellom vårt mangfold og våre oppdragsgivere skaper kvaliteter som ikke kan oppstå noen annet sted.

HRPs grønne løfte

HRP grønne løfte slår fast at selskapet skal være klimanøytralt innen 2030 og ha en kvinneandel på 30 prosent innen 2025.

Etter en intern prosess i har selskapet valgt seg ut fire av FNs bærekraftsmål som HRP vil fokusere særlig på:

SDG 5 – Likestilling mellom kjønnene

SDG 11 – Bærekraftige byer og samfunn

SDG 13 – Stoppe klimaendringene

SDG 17 – Samarbeid for å nå målene