Godkjent sikringsvirksomhet - ISPS Havnesikring

RSO - Godkjent sikringsvirksomhet for havnesikring iht ISPS
Oslo Havn – Sydhavna – (C) HRP AS

HRP – Godkjent sikringsvirksomhet / RSO

HRP er godkjent sikringsvirksomhet (RSO – Recognized Security Organization) av kystverket. ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg. Vi har meget god kompetanse og erfaring innen havnesikring, sikkerhetsrådgivning, sårbarhetsvurderinger og prosjektering av sikringstiltak. Dette gjør oss blant annet kvalifisert til å utføre sårbarhetsvurderinger og utarbeide sikringsplaner iht. forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner, etter krav satt i ISPS-koden og annen maritim lovgivning.

God erfaring med havnesikring, ISPS og risikoanalyser

Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring med havnesikring av både militære og sivile havneanlegg, inkludert havner underlagt ISPS regelverket. Vi støtter kunder med prosjektering av sikringstiltak, utarbeidelse av sikringsplaner og støtter med generell sikkerhetsrådgivning i havner og havneanlegg som går under ISPS-regelverket.

HRP kan tilby blant annet følgende tjenester:

Om RSO godkjenning - ISPS

“Kystverket kan etter søknad godkjenne sikringsvirksomheter (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sikringsrisikoanalyser og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle kravene som fremgår av ISPS-koden del B 4.5. I tillegg må virksomheten dokumentere kompetanse i å gjennomføre sikringsrisikoanalyser.“

Maritim sikring – Kystverket.no

Kontakt oss