Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Ranten 3, Nesbyen Kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Ranten 3, planID: 01202206.

I samsvar med PBL. § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Les varsel og grunnlag her:

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Detaljregulering For Ranten 3
Planinitiativ Ranten 260623
Referat Fra Oppstartsmøte Ranten 3 Gnr. 54 Bnr. 16