FG-Godkjenning på Innbruddssikring

HRP – FG-godkjent på innbruddsalarm

HRP er per i dag landets eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor prosjektering og kontroll av innbruddsalarmsystem (IAS) og tåkesikringsanlegg for boliger og næringseiendom. FG står for forsikringsgodkjent og er en godkjenningsordning av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet med en FG-godkjenning er å gi partene i et forsikringsforhold en garanti på at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet og er iht. forsikringsselskapenes krav.

FG-godkjent IAS virksomhet - Innbruddsalarm og tåkesikringManglende etterlevelse av FG-krav kan bli dyrt

Mangel på FG-godkjente sikringstiltak kan gi økning i egenandel, avkortning på forsikring eller i verste fall føre til at forsikringsselskapet tilbakeholder utbetalingen etter en uønsket hendelse. Ved innbrudd kan dette bli svært dyrt for virksomheten. Flere forsikringsselskap tilbyr også rabatter på forsikringspremien ved dokumentert bruk av FG-godkjente sikringstiltak, slik at det også vil være penger å spare på å etterleve FG-kravene.

Hva kan HRP som FG-godkjent foretak bistå med

Vi er ikke en produktleverandør, så nettopp på grunn av vår produktuavhengighet kan våre kunder være helt trygge på at innbruddsalarmsystemer og annen innbruddssikring blir prosjektert for å tilfredsstille forsikringsvilkår og egen risikoaksept, uten oversalg av flere, eller andre, produkter enn nødvendig.

FG-godkjente IAS-foretak

Viste du at:

  • Det stilles krav til alle komponenter, inkludert programmering, oppsett, antall siffer i koder med mer, for at et innbruddsalarmsystem skal være FG-godkjent?
  • Det stilles krav til alle komponenter og system om det benyttes automatisk-adgangskontroll i en virksomhet som er forsikret?
  • Forsikringsvilkårene som oftest også setter krav til fysiske sikringstiltak som vinduer, dører, låser og låssystemer, porter, gitter og lignende?
  • FG anbefaler at det alltid gjennomføres en risikovurdering, for å sørge for nødvendig sikring av de viktigste verdiene og områdene i en virksomhet?

FG-regler for innbruddssikring

Kontakt oss