HRP Bærekraft er klar for å gjennomføre CEEQUAL sertifiseringer av infrastrukturprosjekter.

Hva er CEEQUAL?

– CEEQUAL er en verdensledende sertifiseringsordning for bærekraftige infrastrukturprosjekter. Det er et standardisert sertifiseringssystem som gjør at man kan måle og sammenlikne bærekraftige tiltak i prosjekter også på tvers av landegrenser. I dag ser vi at stadig flere vil kreve at prosjektene de gjennomfører skal oppnå en slik sertifisering.

Blant annet Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering av alle kommende vei- og anleggsprosjekter. Statens vegvesen krever at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres, sier HRPs Thea Mørk, som er kvalifisert CEEQUAL assessor.

Hun legger til at dette er en sertifisering som tilbys mer enn bare veiprosjekter, også bruer, jernbanelinjer, vindparker, vannkraftutbygginger og utvikling av alle typer utearealer kan sertifiseres.

CEEQUAL står for “The Civil Engineering Quality Assessment & Award Scheeme”, og er en integrert del av BRE Global. Det er etter hvert en mye benyttet metode for miljøsertifisering av anlegg, infrastruktur og utearealer. HRP har ambisjon til å bli ledende innenfor ceequal rådgiving i Norge i løpet av 2022.

– CEEQUAL er en stor del av det nye satsingsområdet til HRP, Miljø og Bærekraft. Formålet med sertifiseringen er å gjøre anleggsprosjektene mer miljøvennlige og bærekraftige, og kan sammenlignes med BREEAM-sertifisering for bygg, sier Stina Edvardsen som avdelingsleder for avdeling Miljø og bærekraft Bygg.

Et CEEQUAL-prosjekt må koordineres av en godkjent CEEQUAL-assessor. Denne assessoren sikrer at bestemte CEEQUAL-krav implementeres i prosjektet, innhenter og kvalitetssikrer nødvendig dokumentasjon og utarbeider en rapport. Denne rapporten sendes til en Verfier som reviderer dokumentasjon før endelig rapport sendes til BRE Global for sertifisering.

CEEQUAL-sertifisering inndeles i 5 nivåer. Hvilket nivå et prosjekt oppnår avhenger av en prosentvis ivaretakelse av kravpunkt i manualen:

  • Pass – 30%,
  • Good – 45%,
  • Very good – 60%
  • Excellent – 75 %
  • Outstanding—90%