Cybersikkerhet må være en del av hele verdikjeden hele veien fra rogn til laks. Dersom en ikke holder hackere ute av anleggene, vil enorme verdier kunne bli tatt som gissel, sier Direktør Informasjon – og Cybersikkerhet i HRP Sean Armana.

-Angrepet på Akva Group i januar handler ikke bare om et selskap, men om en hel næring som må ta sikkerhet på alvor, sier Armana.

Et cyberangrep i den størrelsesorden vi så i januar påvirker ikke bare det rammede selskapet, det påvirker flere ledd i verdikjeden. Dette er ikke det første angrepet som har rammet norsk oppdrettsnæring. Oppdrettsnæringen er en av Norges mest tradisjonsrike og innovative bransje som vi må verne spesielt om mot de faktiske cybersikkerhetsutfordringene bransjen står ovenfor.

Industrispionasje utfordrer næringen ettersom den blir mer digital. Det blir vanskeligere å verne om forretningshemmelighetene som svekker konkurranseevnen om de kommer på avveie. Næringen risikerer at det ikke bare er laksen som får lus og virus. Hackere fra hvor som helst i verden kan utgjøre en større fare og ta hele virksomheter som gissel.

Angrepet på i januar var et løspengevirus, som forårsaket at selskapet ikke fikk tilgang til dataene sine over lenger tid. Det er en økende trend at angripere bruker tilgangen til datasystemene for å hente ut informasjon og truer med å publisere den om ikke løspengekravet blir innfridd.

Slike angrep kan være svært ressurskrevende å ordne opp i. Risikoen kan også komme via en underleverandør. En mindre bedrift som ikke har ressursene til å investere i cybersikkerhet er et enklere mål for angripere, som kan bruke dette som en inngang til etablerte  de store virksomhetene.

Ikke dyrt

Et sikkert miljø trenger ikke være dyrt, og god brukervennlighet betyr ikke nødvendigvis mangel på sikkerhet. Utfordringen er til å balansere sikkerhet, kostnader og brukervennlighet.

Sikkerhet i systemer som kontrollerer industrisystemer er viktigere enn noensinne.

Digitalisering øker eksponering for nettverksangrep, spesielt fordi IKT og industrisystemer smelter sammen. Det vil bare forsterkes i årene som kommer med åpningen av 5G nettet, hvor flere og flere «smarte» enheter kobles til internett.

Les mer om HRPs tilbud om sikkerhetsrådgiving

 

-HRP tilbyr helhetlig sikkerhetsrådgivning tilpasset virksomheters egne behov og krav. Vi har en unik kompetanse og en sammensetning som gjør oss i stand til å levere helhetlige sikkerhetsfaglige løsninger og tjenester tilpasset morgendagens trusler og utfordringer. Og vi har et sterkt fokus og stor tro på tverrfaglig samarbeid på tvers av alle fagdisipliner med mål om at sikkerhet skal ivaretas i alle faser for en virksomhet. Det er alltid kompromisser mellom sikkerhetsnivåer, kostnader og brukervennlighet. Det er viktig å begynne å jobbe så raskt som mulig for å sikre alle tekniske miljø, sier Direktør for Sikkerhetsrådgiving, Carl Axel Hagen.

Direktør for sikkerhetsrådgiving, Carl Axel Hagen (t.v.) og direktør for Informasjon- og Cyber- sikkerhet, Sean Armana.
Direktør for sikkerhetsrådgiving, Carl Axel Hagen (t.v.) og direktør for Informasjon- og Cyber- sikkerhet, Sean Armana.