Det svenske investeringsselskapet Broviken Gruppen II AB (Broviken) blir nå største eier i HRP. Etter at Longship har solgt seg ut, vil Broviken eie 55 % av HRP.

 -Vi er glade og stolte for å bli vist den tilliten der er å komme inn som hovedeier i HRP, sier administrerende direktør for Broviken Per Granath.

– Dette er vår til nå største enkeltinvestering, og vi er glade for at vi har med oss så vel selskapets gründer, administrerende direktør og samtlige av selskapets ledere som eier. Vi ha lært å kjenne som HRP som utmerket, profesjonelt og økonomisk fremgangsrikt selskap, med et sterkt verdigrunnlag og et varemerke som tiltrekker seg så vel kompetente medarbeidere som oppdragsgivere.

HRP har vist en sterk vekst gjennom en rekke år og vi ser for oss en fortsatt god utvikling med en sterk etterspørsel i selskapets marked. Broviken har siden 2019 vær hovedeier i prosjektlederselskapet Forsen i Sverige, og vi ser gode muligheter for samarbeide mellom selskapene.

Vi opplever at HRP og Forsen har likt syn på hva som er viktig når de skal utvikle et høyt kvalifisert kunnskapsmiljø. Disse selskapene vil komplettere hverandre med hensyn til fokus på segment og tjenestesammensetning.

Partnerne i Broviken har også tidligere drevet virksomheter i Norge og har blant annet bred erfaring fra teknologisektoren i Norge. Vi har bare positive erfaringer fra Norge og ser fra til, så snart korona-situasjonen tillater det, å kunne reise rundt i Norge å besøke HRPs kontorer, sier Per Granath.

Jeg er sikker på at dette er et viktig steg videre for HRPs enestående historie. Vi har hatt et godt samarbeid med Longship siden de kom inn som eier for fire år siden. Selskapet har nådd de må som ble satt, så at Longship nå velger å gå ut er i samsvar med den planen de hadde da de gikk inn. Nå er vi klar for å ta HRP videre sammen med Broviken, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

Han sier at nyheten Broviken som nå hovedeier i HRP er blitt svært godt mottatt i selskapet. Broviken har ønsket å ha med seg HRPs ledere på eiersiden.

-Og det har viste seg å være uproblematisk. Faktisk har samtlige ledere i HRP vært villige til å investere og gå inn på eiersiden i selskapet sammen med grunder Helge Rustand, og denne gruppen eier nå 45 prosent av selskapet. Det vitner om stor tro på de planene som Broviken har presentert for veien videre.

HRP skal fortsette sin vekst og utvikling og slik sett bidra til at Brovikens planer om børsintroduksjon skal realiseres, sier Kingswick.

Om Broviken

Broviken investerer i nordiske foretak i servicesektoren som er drevet av sterke gründer og ledergrupper. Brovikens partnere har selv lang erfaring med selskapsutvikling i roller som ledere, eiere og styremedlemmer. Brovikens fokus er å utvikle selskapene og bidra til at allerede gode selskap blir enda bedre og får mulighet til unytte sitt fulle potensial.