HRP og OilComp inngår et unikt strategisk samarbeid innen helhetlig sikkerhetsrådgivning, øvelser og kursing med hovedfokus mot havner og tilstøtende maritim sektor.    

De to selskapene vil fremover kunne tilby en helt unik helhetlig leveranse innen alle områder av sikkerhet og sikring, rettet mot havner og havneanlegg, offshore, maritimt og havbruksindustrien.

– HRP kompletterer OilComp svært godt og sammen tilbyr vi en portefølje av tjenester som er unik i markedet, sier Eirik Eidem, daglig leder i OilComp.

Enklere for kundene

– Det at vi sammen kan tilby alt en havn trenger av tjenester relatert til sikkerhet, sikring og opplæring vil gjøre det veldig enkelt for kundene våre, noe jeg tror vil bli meget godt mottatt, forklarer Eidem.

OilComp og HRP inngikk tidlig 2021 et uformelt samarbeid, som nå etter en periode med gode samtaler og prosjekter har blitt formalisert i en langsiktig strategisk avtale.

Fokus  helhet

– Allerede under første innledende samtale tidlig i 2021 ble det raskt klart at våre to selskap var en meget god match. Jeg er utrolig fornøyd med at vi med denne avtalen sammen kan tilby våre kunder en ekstremt solid helhetlig sikkerhetsleveranse, sier Lars Eirik Berg, Fagdirektør for fysisk sikkerhet og analyse i HRP.

– HRPs sikkerhetsrådgivere har en meget bred og tung erfaring med helhetlig sikkerhetsarbeid i prosjekter samt fra tidligere arbeidsgivere i offentlig og privat sektor, og har i tillegg opparbeidet seg meget god erfaring i fra mange havnesikringsprosjekter.

I sommer inngikk HRP en flerårig rammeavtale som RSO for Oslo Havn KF, hvor OilComp også er med som leverandør av PFSO kurs.

– OilComp kompletterer dette strategiske samarbeidet med sine svært erfarne kursholdere, innen alle områder av offshore og maritim sektor, sier Eidem.

– Med den nye samarbeidsavtalen vil HRP og OilComp bli en av de største tilbydere av kurs, øvelser og rådgivning innen havnesikring og maritim sikring i Norge.

Fakta om HRP og OilComp:

OilComp er en komplett leverandør av kursing og opplæring og har 22 godkjente kurssentre langs hele norskekysten som reduserer kostnader forbundet med reise og opphold. I tillegg arrangeres en rekke kurs digitalt. De tilbyr over 150 ulike kurs innen, helse, miljø, sikkerhet (Safety) og sikring (Security) samt tekniske fag. OilComp kurset i fjor mer enn 5500 personer og ble nylig re-sertifisert som PFSO (“Port Facility Security Officer”) kursholder av Kystverket.

HRP er en landsdekkende leverandør av prosjekt- og rådgivningstjenester, med kontorer 24 steder over hele landet. De tilbyr et fullverdig spekter av rådgivningstjenester innen fysisk sikkerhet og analyse, risiko- og sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering, informasjon- og cybersikkerhet. HRP ble i 2021 godkjent som sikringsvirksomhet / RSO («Recognized Security Organization») av Kystverket, samt er Norges eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomhet innen innbruddssikring. HRP tilbyr også en rekke tjenester innen Drone/RPAS og undervannsdrone/ROV, og innehar alle nødvendige sertifikater og godkjenninger.