Veien til statlig strømstøtte for bedrifter går via energikartlegging. HRPs energiledere står klare til å hjelpe bedrifter som ønsker å benytte seg av regjeringens energitilskuddsordning. Kartleggingen kan bli første steg mot varige enøktiltak.

Regjeringen la den 16.september fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Energitilskuddsordningen

Våre energiledere i HRP er klare for å hjelpe bedrifter med å komme i gang med arbeidet. Kort fortalt etableres støtten gjennom en rammestyrt ordning administrert av Enova, som tilbyr tilskudd til å betale strømregningen samt investering i energitiltak. Ordningen er ifølge Enova utformet for å hjelpe de spesielt utsatte bedriftene gjennom høsten i påvente av at tilbudet av fastprisavtaler blir bedre. De melder samtidig at ordningen er laget slik at den blir mer lønnsom for bedrifter som velger å investere i løsninger, da norsk næringsliv har et stort potensial for energieffektivisering.

Ingen støtte uten energikartlegging

Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører energikartlegging kan søke om og motta tilskudd. Vær oppmerksom på at tilskuddet vil øke dersom bedriften også gjennomfører energitiltak som er relatert til virksomheten og som inngår i energikartleggingen. Her er støttetilbudet:

  • Støttetrinn I: Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 % av strømprisen (>70 øre) for oktober, november og desember 2022

Investeringsstøtte til enøktiltak

Bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få enda bedre uttelling. Her er tilbudet fra Enova for disse bedriftene:

  • Støttetrinn II: Enova vil kunne gi støtte til inntil 45 % av strømprisen (>70 øre). I tillegg har Enova et tilbud på enøk-støtte på inntil 50 % av investeringskostnadene for å gjennomføre energitiltak. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

Hvordan komme i gang?

HRP mener det nå er en gylden anledning til å gjøre noe med eget energiforbruk, både på kort sikt gjennom energitilskudd, men også på lang sikt gjennom å effektivisere energiforbruket. Gjennom vårt tjenestekonsept Energipartner, kan vi bistå våre kunder uansett hvor de er i prosessen. Nye metoder forenkler arbeidet i våre prosjekter. Vi bruker dataanalyse med empiriske modeller, fagekspertise på energiløsninger samt varmesøk med droner. Med dette kan du være trygg på at det beste valget for din bedrift blir gjort.

Enova planlegger at energitilskuddsordningen vil åpne for søknader allerede i november og at det vil være mulig å søke om tilskudd for månedene oktober, november og desember i år.Ved å ta kontakt med oss allerede nå kan vi ta fatt på arbeidet og være forberedt når søknadsprosessen åpner. De bedriftene som er tidlig ute med energikartlegging kan også hurtig komme i gang med trinn II og oppnå høyest mulig energitilskudd.

Ta kontakt i dag for å komme i gang.

Øystein Dale 

oysdal@hrprosjekt.no