HRP har gjennom 14 år vokst fra Hønefoss til å bli et landsdekkende selskap. Fortsatt er samfunnsbygging på Ringerike en viktig del av HRPs virksomhet.

– Selskapets en av de første byggene vi hadde ansvar for å lede og styre byggingen av var for Ugland IT Group. Det ligger like utenfor der HRP i dag har kontor på Hønefoss på Hvervenmoen. Der er det også en rekke andre bygg som vi har vært involvert i byggingen av, deriblant bygget vi har kontorer i, forteller Helge Rustand (t.v. på bildet)

Han etablerte HR Prosjekt på Hønefoss, først med to mann i 2005. På vei inn i 2019, har selskapet over 270 ansatte og kontorer på fjorten lokasjoner landet over. I løpet av neste år, vil det trolig være minst 16.

I dag styres kontoret på Hønefoss Tom Stubberud. Han sier at det er ingen tvil om at HRP fortsatt er viktig for samfunnsbyggingen på Ringerike. Skoler, barnehager, idrettshaller og infrastruktur som vei og avløp. En lang rekke prosjekter kan listes opp som HRP leder gjennomføringen av.

– Vi har veldig god tru på framtida for bygging av prosjekter på Ringerike. Den gode utviklingen vi ha hatt vil fortsette. Ikke minst med tanke på at Ringeriksbanen kommer. Ringvirkningene av det vil bli mange, både i forhold til infrastruktur, boligbygg, industribygg an annet, sier Stubberud.