Anlegget vil bli satt i drift før vi feirer nyttår 2019. Da er det bygget fire bygninger på området. En pumpestasjon som tar vannet inn fra Hurdalssjøen, et stort prosessanlegg, et vannbasseng og en pumpestasjon som sender vannet ut i rørledningene.

Marius Knørr Gabrielsen fra HRP (bilde) har hatt byggeledelse ved Hurdalssjøen vannhehandlingsanlegg.

Byggetiden har vært under tre år fra første gravetak på det idykkiske området ved Hurdalssjøen. Prosjektet omfatter også ny sjøledming på 4,6 kilometers lengde og ca. 11 kilometer ledninger i tradisjonell grøftetrase som går ned til sydvestre del av flyplassområdet til OSL på Gardermoen.

Da forsyner anlegget ikke bare befolkningen i Ullensaker, men hele flyplassen og AVINOR. Vannbehadingsanlegget er bygger for å kunne forsyne det dobbelte av antall innbyggere som Ullensaker har i dag.