Ramme gård

HRP var engasjert med et team på 4-6 ressurser for oppføring av nybygg med galleri, museum og hotell, byggene bindes sammen med et eksisterende bygg og former et tun. Et tilhørende landskapsanlegg og besøksgård, også åpnet for publikum, gjør dette anlegget til et kulturelt tyngdepunkt i Vestby kommune.

 

Roller og oppgaver

HRP er engasjert som prosjekteringsleder, fremdriftsplanlegger, hovedbyggeleder, byggeleder innomhus og utomhus og teknisk byggeledere i deler av prosjektet.
Prosjekteringsleder var ansvarlige for å koordinere prosjekteringsprosessen ved bygging av nytt drivhus med et tilhørende 2-etasjes teglkledd bygg. Svært høye krav til detaljer og utførelse.

Byggeleder Utomhus

Alt av opparbeidelse av utomhusarbeider som tørrmurer, trapper, ringeriksheller, brostein, lys, sikkerhet, infrastruktur i bakken, alt i særegent 1800 talls-stil. Ass til hovedbyggeleder. Bygging av lokale bruer, bryggeanlegg, sikkerhetsanlegg, samt opparbeidelse av beitemark, oppfølging og koordinering av entreprenører.

 

Byggeleder innomhus

Innredning og komplettering av hotellrom, storkjøkken, bygningsmessige arbeider i tekniske rom, museums –og utstillingsarealer. Hotell arealer i henholdsvis 1790 og 1890 talls arkitektur, innenfor krav i TEK10. Eksisterende bygning er bygget på 1990 tallet, denne utvides og kobles på nytt byggetrinn. Byggetrinnet inneholder 2 etasjer under bakkeplan som huser bl.a. museum og utstillingslokaler med høyt krav til sikkerhet, samt butikk og fellesområder.

Teknisk Byggeleder

Byggeleder for gjennomføring av tekniske installasjoner som

-VVS

-Ventilasjonsanlegg

-Elektro/elkraft

-Sikkerhetssystemer

-Brannvarslingsanlegg

-Brannslokkeanlegg (Vanntåke- og energianlegg)

-SD- og automasjonsanlegg

Periode
2015-2020
Oppdragsgiver
Ramme Eiendom v/Petter Olsen
Størrelse
6000 m2
Prosjektkostnad
800 mNOK
HRPs rolle
Byggeledelse, fremdriftsplanlegging, prosjekteringsleder

Enheter i HRP