Byggeledelse

• Byggeledelse • Byggherreombud • Byggherrerådgivning • SHA • KU

Profesjonell byggeledelse for alle type bygge- og anleggs er kjernen i HRP’s tilbud.  Våre byggeledere har ledet bygging av prosjekter for flere milliarder kroner.

For å nevne noe: Skoler, idrettshaller, helsebygg og private byggeprosjekter er ledet av våre dyktige medarbeidere.

Bygge- og anleggsprosjekter kjennetegnes av store investeringer, behov for mange dyktige fagfolk i ulike funksjoner i ulike faser, høye krav til effektiv logistikk, mye usikkerhet, og et sluttresultat som er avhengig av godt samarbeid mellom mange aktører med ulike mål.

Prosjektene er rammet inn av lover, regler og standarder basert på næringens læring og erfaringer. Dette betyr også at de fleste prosjektene er ganske like i form, faser, flyt og utfordringer, selv om prosjektene er ulike i størrelse, innhold og kompleksitet.

Byggeleder er en sentral rolle i alle bygge- og anleggsprosjekter. Når en byggherre – enten det er stat, kommune eller private, gjør sine investeringer i bygg, er dette enkeltprosjekter som går over en bestemt tidsperiode. Ikke alle organisasjoner har kompetansen som skal til for å lede byggearbeidene gjennom hele prosjektet. HRP har ledet byggeprosjekter fra start til mål alle dager de siste 15 årene. Dette gir oss en unik kompetanse for å sikre at byggherren får de de har bestilt.

Våre byggeledere realiserer viktige gevinster for din byggherrene vi jobber for. Det sikres gjennom god kunnskap om praksis i byggeledelse gjennom den samlede kompetansen HRP har bygget gjennom mer en 15 år.

Både små og store byggeprosjekter blir har større sjanse for å bli en suksess dersom de ledelse på en profesjonell måte. Som en viktig samfunnsbygger har vi satt oss som mål å bidra til at alle prosjekter vi er inne i bygges rasker, bedre og mer kostnadseffektivt.

Vi legger også stor vekt på å være til stede der Norge bygges. Derfor har vi bygget opp et nett av kontorer og finnes nå på mer enn 20 lokasjoner landet over fra Alta i nord til Lillesand i sør. Og vi er selvsagt til stede i alle de fire største byene i Norge. Klikk her for På denne måten kan vi kombinere lokal kunnskap med nasjonal kompetanse. Vi har interne systemer for deling av kunnskap og erfaring – i et selskap med over 400 ansatte gir dette at våre oppdragsgivere kan nyte godt av en stor bredde i erfaring fra nær sagt alle typer bygge- og anleggsprosjekter. En av våre motto er nettopp at vi tar med oss kunnskap fra fortiden og utvikler fremtiden.

Vi har alltid som mål at våre tjenester skal skape merverdier for våre oppdragsgivere. Vår suksess måles gjerne i at vi får nye oppdrag fra de vi har løst oppdrag for tidligere.

I tillegg til byggeledelse er vi blant Norges ledende miljøer for lede å arbeid med sikkerhet helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge og anleggsplasser. Våre byggeledere har også gjennomført oppdrag som kontrollingeniører (KU) for alle typer bygninger samt på anleggsprosjekter, både på vei og bane.

 

Fakta

  • Byggeledelse i alle faser
  • Byggherreombud
  • SHA
  • KU

Kontaktpersoner