Oslo, Buskerud og Akershus vil gjøre Oslofjorden til et laboratorium for utslippsfri hurtigbåttrafikk.  HRP gjennomførte mulighetsstudie for å innføre nullutslipps båter på to hurtigbåtruter på Oslofjorden.