Tveten skole

Tveten ungdomsskole er etablert som et nybygg på samme tomt som dagens ungdomsskole. Skolen dimensjoneres for ca. 360 elever i tillegg til å være arbeidsplass for ca. 45 ansatte, med et totalt bruttoareal på ca. 4500 m2. Skolen skal bygges med tradisjonell klasseromsinndeling med fireparalleller.

I dette prosjektet har HRP levert nærmest 28 ulike fagområder, hvorav 24 av disse er fra egen organisasjon. Den eksterne fagkompetansen som ble innhentet er i etterkant også bygget opp hos oss i HRP. Prosjektet har vært ganske utfordrende med tanke på tid, da oppstart på byggeplass og skolestart la føringer for prosjekteringsperioden. 

Periode
2020-2022
Oppdragsgiver
Porsgrunn kommune
Størrelse
4500 kvm
Prosjektkostnad
200 mill nok
HRPs rolle
Prosjekteringsledelse, tilstandsvurdering, fagprosjektering, samfunnsøkonomiske analyser.

Utførte tjenester