Det er klart for innflytting i Bergens nyeste sykehjem Åsaheimen. Et topp morderne sykehjem som ligger vakkert til på toppen av en kolle ved Midtbygda sykehjem.

Fram til i mars 2023 skal alt gjøres klart for at beboerne i Midtbygda skal flyttes over til Åsaheimen. Dagens bygningsmasse på Midtbygda skal deretter rives og erstattes med et nytt sykehjem. På sikt skal de to sykehjemmene få ny felles adkomst nede i Midtbygda sjukeheim, med en forbindelseskorridor til nye Åsaheimen. Nytt felles parkeringsanlegg skal etableres under terrenget ved Midtbygda sykeheim.

Åsaheimen er bygget med stor andel massivtrekonstruksjoner. Og er bygget etter kravene til BREEAM-NOR Exellent sertifisering for å etterkomme krav i kommunens Klima- og miljøplan. Det er også boret 20 geobrønner som er mellom 220-260 meter dype, samt at det på taket er monter solcelleanlegg som kan gi 105 kilowatt ved full produksjon.

–  Bergen kommune kan snart ta i bruk et topp moderne sykehjem, som har alt det en forventer seg av fasiliteter og tekniske hjelpemidler et moderne helsebygg skal ha. I tillegg har Bergen også fått et bygg som er flott plassert inn i terreng og omgivelser. På en i utgangspunktet trang tomt, har de fått til plass til fine utearealer på alle sider. Også naturen rundt bygget er bevart. Store vindusflater på fellesarealer, vil gi en følelse av å være ute i naturen, sier prosjektleder i HRP, Morten Ottesen.

Han har vært byggherreombud for Bergen kommune i prosjektet.

HRP har også hatt rollene som,

  • SHA – Koordinator KU, Silje-Cathrin Løland Strømmen
  • FAS Ingrid Gåsvik Eklund
  • PL for BH i delt rolle Frode Knudsen og Jennifer McNeany

Fakta

  • Bruttoareal: Ca. 10000 m²
  • Antall beboere: 100
  • Ferdigstillelse: 2022
  • Driftsettes: Februar/ Mars 2023
  • Entrepriseform: Samspill med incitament
  • Samspillsentreprenør: Skanska Norge AS