I påsken ble Dovrebanen flyttet til sitt faste spor på Heimdal. Nå går byggingen av den nye Johan Tillers vei inn i sluttfasen.

– Nå gjenstår å bygge veien mellom den nye kulverten og rundkjøringen i Industriveien, pusse opp rundt veien, så kan vi sette på trafikk, sier Gunnar Moen i HRP, som har vært byggeledelser for Trondheim kommune.

Den nye tverrforbindelsen i Heimdal sentrum har kostet 227 millioner kroner. Av dett er 201 millioner kroner kommet fra Miljøpakken.

Når ferdig, har prosjektet bygget en 400 meter lang ny veg med fortau fra Heimdalsvegen til Industrivegen.

Vegen skal gå i kulvert under Dovrebanen tilpasset fem jernbanespor. Kulverten blir ca. 28 meter lang. Kulverten erstatter Smedbrua, som ikke bare har vært en «propp» i tverrforbindelsen, men også har ført til gjentatte opphetede diskusjoner når ellers sindige trøndere møttes midt på brua. Hvem skal rygge? En diskusjon sjåfører ved flere anledninger har hatt behov for politiassistanse for avklare. De seneste årene har brua vært enveiskjørt.

Nå blir Smedbrua gang- og sykkelbru, slik den var tiltenkt da den ble bygget.

– Utfordringene i prosjektet har vært at dette er et samarbeidsprosjekt med Bane Nor, som har bygget nytt spor tre i samme byggegrop som vi bygger ny Johan Tillers vei. Utfordrende i form av at vi har to byggherrer og entreprenører som skal samkjøres og bygge samtidig.

Vi måtte også legge om Dovrebanen på interimspor i en periode på trekvart år for å kunne bygge vår kulvert under Dovrebanen, sier Moen.

Den nye vei forbindelsen skal i første omgang fungere som lokalveg mellom bydelene på Heimdal, og som forbindelse sørover til E6 via Industrivegen/terminalen og eksisterende kryss ved Sandmoen. På lang sikt er forbindelsen også tenkt som del av framtidig adkomst til nytt planlagt kryss på E6.  Først må det reguleres og bygges ny vegløsning i Johan Tillers veg øst for ny rundkjøring.