HRP har hatt prosjektledelsen da transportetatene ønsket et blikk inn i framtidens transportløsninger. Skal dieselbilen byttes med dronetaxi?

Endringstakten i samfunnet er høy, og mye tyder på at den vil øke frem mot 2050. Transportetatene (Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket) og Avinor har ansvar for viktig infrastruktur som krever store ressurser å bygge ut og endre.

Med den høye endringstakten oppleves rammebetingelsene som mer usikre enn tidligere. På oppdrag av transportetatene har HR Prosjekt sammen med KPMG, Prognosesenteret og SINTEF utarbeidet rapporten «Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel 2050». Formålet med rapporten er å bidra til å belyse og håndtere denne usikkerheten bedre og ta hensyn til den i arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

HR Prosjekt har hatt prosjektledelsen for oppdraget. Kjell Ove Kalhagen, Malin Økern Walday og Bjørn Kummeneje har vært HRPs bidragsytere til rapporten.

Rapporten kan leses via denne linken: Framsyn 2050