Innovasjon Norges skal igangsette et forprosjekt for å se på mulighetene for å utvikle hovedkontoret i Akersgata 13/15. HR Prosjekt er kontrahert som prosjektleder for oppdraget.

 

– Vi har behov for en profesjonell prosjektledelse innen eiendomsutvikling som kan håndtere alle faser av et slikt prosjekt. Vi er foreløpig helt i startfasen, men ser for oss et hovedkontor som representerer fremtidens Innovasjon Norge, sier direktør for anskaffelser, eiendom og servicetjenester Beatrice Pignatel.

Bygget i Akersgata 13/15 sto ferdig i 1982, og har 7 400 kvadratmeter med kontorer. Byggets utforming tilsier at lokalene har spennende utviklingsmuligheter.

– Vi kommer inn helt i tidlig fase på prosjektet hvor vi i samhandling med Innovasjon Norge skal lede arbeidet med å etablerer de løsningene som best dekker behovene til hovedkontoret. At vi er med så tidlig, gjør dette prosjektet ekstra spennende, sier prosjektsjef i HRP, Morten Nagy.