HRP er på plass i nytt kontor i Verdal. Fra dagen en, var kontoret i gang med prosjekter i tre kommuner nord i Trøndelag.

 

Fra før har Region Midt til HRP 25 ansatte i Trondheim, men det har en tid vært sett på muligheten av å etablere et kontor nord i Trøndelag.

– I vår vant vi en rammeavtale for prosjektadministrasjon og byggeledelse for kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer og Inderøy. Og dette gjorde det enda mer aktuelt med en etablering i området. Og vi fant at VIP-Sentret på Verdal ga oss både et godt utgangspunkt for å nå kommunene vi har oppdrag for og et interessant kompetansemiljø. Dessuten er vi her sentralt plassert i en del av Trøndelag som vi regner med skal ha god vekst de nærmeste årene, sier avdelingsleder for HRP Verdal, Ole Kristian Høiås.

I løpet av høsten vil de fire første medarbeiderne være på plass i Verdal, men når en ser på oppdragsmengden så ser ikke Høiås bort fra at det i løpet av kort til vil være det dobbelte.

På åpningsdagen var Verdal kontoret til HRP i gang med prosjekter både i Snåsa, Steinkjer og Inderøy kommuner. Tre vann og avløpsprosjekt i Steinkjer, oppdrag med prosjektering og arkitekt oppdrag for Snåsa kommune, prosjektering i renseanlegg i Steinkjer, prosjektering av veier og utførelse av vann og 2 avløpsprosjekter for Inderøy. HRP Verdal skal også ha prosjektledelsen for Mære skole og barnehage, og en barnehage på Lø i Steinkjer, der Steinkjerbygg AS er byggherre.

Bilde: HRP Verdal: F.v. Stein Erik Fiskum, Alf Morten Ørtugen, Arnt Tore Lustad og avdelingsleder Ole Kristian Høiås står for HRPs etablering på Verdal