HR Prosjekt har fått oppdraget som prosjektadministrator for ombyggingen av Bergen rådhus.

 

Det 44 år gamle bygget tømmes for ansatte i halvannet år, mens det får en total rehabilitering både utvendig og innvendig.

HRP’s Sven Selle skal være prosjektadministrator for ombyggingen. HRP skal også levere byggeledelse og ITB koordinator.

– For oss blir dette et viktig prosjekt. Vi er stolte over å ha blitt valgt til denne rollen i forbindelse med ombyggingen av byens rådhus, sier direktør for Divisjon Vest for HRP, Morten K. Ottesen. HRPs avdeling i Bergen har hatt en kraftig vekst de siste tre årene. Første halvår i 2015 hadde avdelingen en omsetning på 1,7 millioner kroner første kvartal. I samme kvartal i år var beløpet mer enn 8 ganger så stort.

Nødvendig

Årsaken til at Bergen kommune må rehabilitere er at fasaden til bygget fra 1974 har fått omfattende korrosjon på armeringen i søylene. Dette har ført til at betongbiter faller ned. Det er derfor nødvendig å reparere fasadene og i samme omgang skal de gamle vinduene byttes ut. Det pågår omfattende kartlegging av fasadens skadeutvikling. Konsept og mulighetsutredning i form av et skisseprosjekt for innvendig oppgradering er også utarbeidet.

Arbeid med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utførelsesentrepriser vil pågå høsten 2018. Bystyret har vedtatt en investeringsramme på 100 millioner kroner til «fasade» prosjektet. I dag er det 275 mennesker som arbeider inne i det 14. etasjer høye huset. Arbeidene utvendig vil føre til både støy og støv, så av hensyn til arbeidsmiljøet må bygget tømmes under rehabiliteringen. Når bygget likevel skal tømmes, er det besluttet at bygget skal gjennomgå en større opprusting innvendig. Innvendig oppgradering har en investeringsramme på 350 millioner kroner.

Bilde: Regiondirektør Morten K. Ottesen og Svein Selle