Den første bedriftene er allerede i gang med å etablere seg i det nye området, og da ligger det er drøyt år arbeid med grunnarbeid bak opparbeidelse av næringsparken. Første del av det 220 mål store området er ferdigstilt nå som omfatter 120 000 kubikkmeter fast fjell. Del 2 er under opparbeidelse.

– I rekkefølgekravet fra Malvik kommune ligger det at utbyggerne måtte anlegge 1 700 meter ny kommunal veg. Denne er lagt i en fjellskjæring inn tett inn mot E6. Dette ga selvsagt spesielle utfordringer når det skulle sprenges ut 120 000 kubikkmeter fast fjell i skjæringen, sier byggherreombud Gunnar Moen (HRP).

Stav Handels og Næringspark ligger gunstig til mellom Trondheim og Stjørdal – i en drøy mil avstand fra Trondheim lufthavn. Tidligere var det del skog, dels landbruksmark og en gammel fylling etter at E6 sør bel anlagt. Det er derfor kjørt ut 240 000 kubikkmeter masse fra område før det ble lagt inn en stabil steinfylling.