HRP trakk fult hus på Bryne sist torsdag sammen med Planum AS under temaet ‘Utvikle JÆREN for fremtiden’.

HRP inviterte i tett samarbeid med Planum AS, som er en stolt eiendomsutvikler på Jæren, offentlige og private aktører for å sette Jæren og Planum på kartet som en fremoverlent aktør med fokus på bærekraft. HRP stod for den faglige delen og har vært med på å utforme en framtidsvisjon for utvikling av Håland Næringspark og Høg-Jæren.

Raphaël Poirée var konferansier og ledet en 3 timer lang seanse rundt plakaten ‘Hvordan kan vi få moderne og miljøbesparende næringsområder på Jæren?’. HRP har sammen med Planum brukt vintermånedene til å tegne et fremtidsbilde for området.

For HRP og Planum var det viktig å bruke den siste teknologien i prosessen og benyttet da HRP sin droneavdeling (DDV) for å filme oversiktsbilder og med avansert programvare digitalisere framtidsvisjonen, Pure Håland. Denne hadde premiere på arrangementet, til glede og begeistring for de fremmøtte. Dette viser hvilken styrke som ligger i dronevisualisering, der vi med moderne teknologi kan tegne et fremtidsbilde på en spektakulær måte.

Raphaël fortalte om sin egen reise for å oppnå drømmen om å bli toppidrettsutøver, og dro noen paralleller til realisering av bygge- og anleggsprosjekter. Med rett fokus, konkrete mål og et bra team kan alle realisere sine drømmer. Utover dette bidro Øystein Dale med et innlegg om HRP Energipartner, et tilbud til eiendomsbesittere for å redusere energikostnader.

Raphaël Poirée, smalltalk i pausen

 

Eirik Degnes Neerland, HRP Miljø og Bærekraft, fortalte om temaet bærekraft samt BREEAM og gevinster rundt dette. Anders Throndsen, fra HRPs enhet for sikkerhetsrådgivning, avsluttet med temaet ITB og sikkerhet, og spesielt alvorligheten rundt cybersikkerhet, som nok mange tok innover seg.

SE FILMEN: Pure Håland.