Bergen rådhus -skinner som nytt

Bergen rådhus er igjen klart til å bli tatt i bruk av kommunens ledelse. Mandag den 2. mai overleverte Entreprenør Constructa AS rådhus til Bergen kommune – Etat for utbygging (EFU).

Rådhuset er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, som også tegnet høyblokka i regjeringskvartalet, og sto opprinnelig ferdig i 1974. Gjennom flere fram mot rehabiliteringen ble det registrert skader i betongfasaden, med korrosjon i armeringen og nedfall av betongbiter. Innvendig var det vedlikeholdsetterslep på både tekniske anlegg og overflater, samt mangelfullt inneklima. Det ble også avdekket asbestholdig materiale i bygget som må håndteres på en forsvarlig måte. Skadene var spesielt knyttet til betongsøylene i fasadene, som alle er bærende.

Rehabiliterings- og ombyggingsarbeidene startet i 2019.

HRP har vært engasjert allerede i tidlig fase i prosjektet og bistått kommunen med dette siden april 2018.

Prosjektet har omfattet total ombygging av alle innvendig arealer, utskifting av samtlige vinduer og betongrehabilitering av fasadene. HRP har også være engasjert som sikkerhetsrådgiver og RIB-sikkerhet.

Etter nye prosedyrer i Bergen kommune skal også nye prosjekter formelt overleveres fra utbygger til etat for bygg og Eiendom (EBE) som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens eiendommer.

Denne overtagelsen ble gjennomført torsdag 5. mai 2022 med etatsdirektørene til stede, sammen med prosjektledelsen hos EFU samt HRPs representant byggherreombud (BHO) Rolf Helgesen (bildet).

– Overtagelsen gikk over all forventning og overtagelsesprotokoll ble signert med et smil, sier Helgesen.

Ved ferdigbefaringen på det ca. 11 000 m2 store bygget, ble det registret over 600 punkt etter befaringene som ble avsluttet 8. april.  Ved overtagelsen gjensto det kun 6 punkt!  Her har entreprenøren gjort en kjempejobb for å lukke punkene til overtagelsen.  HRP fikk også skyt for vel gjennomført prosedyre med overtagelsene.

Prosjektet går nå inn i en 2 års prøvedriftsperiode, der HRP ved BHO skal følge opp eventuelle reklamasjoner, mangler etc. i ett år

Gjennom mai og juni måneder foregår det det arbeider med å flytte inn møbler. I tillegg monteres alt som skal til av AV-utstyr. Bygget skal være klart for brukere innen 1. juli. Den formelle åpnings-seremonien er planlagt i september i år.

Prosjektadministrator
Helge Gevelt
BHO
Rolf Helgesen
Teknisk byggeleder
Lars Frode Grevle
Byggeleder fasadearbeider
Tom Andre Halvorsen
Ansv. Økonomi
Jennifer McNeany
Sikkerhet
HRP sikkerhetsrådgivning

Bilder fra Bergen rådhus