Miljø og bærekraft

HRP leverer tjenester innen miljø -og bærekraftrådgivning til både offentlige og private aktører. Avdelingen er sammensatt av personer med bred fagkompetanse innen blant annet miljø i bygg, anlegg og infrastruktur,  ytre miljø, miljøsertifisering, materialrådgivning, klimagassberegninger/LCA og miljøledelse. Som firma er HRP nasjonalt ledende som leverandør av prosjektadministrative tjenester fra A – Å. Miljø og bærekraft er inngripende i alle prosjektfaser, og hos oss ser vi det store bildet og arbeider tett sammen på tvers av fag for å ivareta miljø -og bærekraftutfordringene for våre kunder best mulig. Vi håndterer alle typer prosjekter, i alle faser.

Fokuset med miljø -og bærekraftarbeidet er å bistå oppdragsgivere i utformingen og gjennomføringen av sine mål innen miljø og bærekraft. Både som organisasjon og i sine prosjekter.

HRP etterstreber bærekraftige besparelser i alle de små valgene vi tar gjennom et prosjekts levetid, og tror på at det er nettopp de små endringene hver dag som sammen skaper de store resultatene. I HRP er vi opptatt av å knipe hver margin for å ivareta FNs bærekraftsatsing i tråd med vår ambisjon om å være Norges viktigste samfunnsbygger.

Vår kontaktperson

Direktør for Miljø og Bærekraft

Relevante tjenester

Vil leverer tjenester innen miljø -og bærekraftrådgivning. Her er et utvalg av våre tjenester:

 • Bærekraftledelse
 • Miljøledelse
 • Klimagassberegninger etter NS 3720
 • Klimagassberegninger, – budsjetter og -planer etter NS-EN ISO 14064
 • Rådgivning innen miljøsertifisering av bygg, for eksempel BREEAM-NOR eller Svanemerket
 • BREEAM-NOR-AP, BREEAM-NOR revisor og BREEAM In-use assessor
 • CEEQUAL-assessor
 • Materialrådgivning i nybygg og rehabiliteringsprosjekter
 • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner
 • Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplaner
 • Tiltaksplaner forurenset grunn
 • Rådgivning innen fornybar energi