HRP opplevde sterk vekst i omsetning i 2022 der omsetningen endte på 635 millioner kroner mot 544 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 16,7 prosent.

 Resultat før skatt ble på 35,2 millioner kroner mot 34,4 millioner kroner 2021 som gir en EBITA margin på 5,6 %.

– Vi opplever at vi stadig tar nye steg i våre nye satsinger innenfor tidligfase, hvor både sikkerhetsrådgiving, digitalisering og datafangst, eiendomsledelse og miljø og bærekraft opplever sterk vekst og stor etterspørsel i markedet, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

 

Kjernevirksomheten innenfor prosjekt og byggeledelse leverer sterke resultater og fortsetter sin vekstreise både i antall mennesker og gjennom at vi har etablert oss på flere steder i Norge i 2022. Ordresituasjonen for 2023 ser lys ut og vi forventer fortsatt vekst i både omsetning og resultat i 2023. Vi ble i januar 2023 sertifisert som Great Place To Work bedrift for tredje året på rad, og dette kombinert med vårt DNA som vi har oppsummert som «Vi er alltid i bevegelse – Vi tør» er de viktigste faktorene for vår suksess, sier Jan Arild Kingswick.

HRP har nå startet en strategiprosess hvor vi skal legge løpet for HRP fra 2023 til 2028. Her er det stort engasjement og vi ser klart for oss at vi skal passere milliarden i omsetning i løpet av denne perioden.