HRPs avdeling for offentlige anskaffelser er i sterk vekst og har vunnet to viktige eksklusive avtaler de siste ukene.

Advokat Jan Erlend Rong,(Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven)

Bergen kommune og seks andre nabokommuner har inngått nye rammeavtaler for innkjøpsbistand. I tillegg har HRP vunnet en avtale med Hafslund Oslo Celsio om innkjøpsstøtte til prosjektet en ny  energisentral i Oslo sentrum.

Avtalen med Bergen kommune omfatter anskaffelser av varer, tjenester, IKT, bygge- og anleggsarbeider, samt helse- og sosialtjenester.

Den gjelder også for Alver kommune, Austevoll kommune, Austrheim kommune, Bjørnafjorden kommune, Samnanger kommune, Vaksdal kommune, Bergen kirkelige fellesråd, Havforskningsinstituttet og Øygarden kommune.

Avtalen med Hafslund Oslo Celsio gjelder utforming av anskaffelsesstrategi for prosjekterings- og anskaffelsesfasen, samt planlegging og gjennomføring av prosjektanskaffelser, i forbindelse med etableringen av en ny energisentral i Oslo sentrum.

– De to avtalene er eksklusive avtaler. Med opsjoner har avtalene en varighet på 4 år, og en samlet verdi på 25 millioner kroner, sier advokat Jan Erlend Rong. Han leder HRPs avdeling for offentlige anskaffelser og kontraktsrådgivning.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med å ha vunnet disse to avtalene, og tar de som en anerkjennelse for den kompetansen vi i løpet av kort tid har klart å bygge opp i HRP.

HRPs avdeling for offentlige anskaffelser har vokst kraft og vinner stadig nye kontrakter. Her er avdelingen representert ved (f.v.) juristene Kamilla Marie Krogsrud, Eivind Dahl Thoresen, Eilert Haug Flyen, og advokat Jan Erlend Rong. (Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven)

– Ambisjonen til HRP er å være ledende i Norge på operativ innkjøpsbistand til norske kommuner og statlige virksomheter. Vi skal levere trygge faglige råd, som leder til gode innkjøp for våre kunder.

I 2023 har vi et særlig fokus på bærekraftige, miljøvennlige og innovative byggeprosjekter. Vi jobber tverrfaglig i hverdagen sammen med våre 500 medarbeidere i HRP, for å finne gode løsninger i prosjektene for våre kunder i offentlig og privat sektor. Blant annet har vi et tett samarbeid med våre avdelinger for cybersikkerhet og miljø- og bærekraft.

Bare det siste halvåret har vi ansatt 6 nye jurister i avdelingen, og nå skal vi utvide vårt dyktige anskaffelsesmiljø med 3-5 nye ansatte i løpet av kort tid. Dersom du har faglig interesse for offentlige anskaffelser, IKT og entrepriserett, så er HRP stedet å være de neste 5 årene.

De to siste årene har avdelingen dessuten vunnet eksklusive rammeavtaler med Bærum kommune, Stortinget, NMBU, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Tysnes kommune.