Prosjektleder, byggherre og entreprenør – alle tre delte de gode erfaringer med samspillskontrakter da HRP holdt frokostseminar om temaet.

Region Vest i HRP og vårt nye avdelingskontor i Rogaland sto hadde invitert til seminaret, hvor direktør for Prosjektledelse i HRP Ingrid Gåsvik Eklund, innledet med en gjennomgang av samspillsentrepriser og forskjellige modeller for disse.

Tom-Erik Holte, tidligere avdelingsdirektør i Boligbygg Oslo KF, nå avdelingsdirektør i Prosjektledelse HRP, delte sine erfaringer med samspillskontrakter fra byggherresiden med utgangspunkt i bygging av nye Årvoll omsorgssenter.

Begge fremhevet de samspillskontrakter som en god mulighet for å redusere konfliktnivået og bedre mulighetene for å komme fram til gode løsninger for et prosjekt.

Samtidig som de understreket hvor viktig det var for suksessen i et samspillsprosjekt at en lyktes med å sette samme et godt team, der alle partene hadde det som Tom-Erik Holte benevnte «det rette samspillsgenet».

Jomar Grøtan, daglig leder for Consto Midt-Norge, var enig i dette, og la til at tillit og åpenhet i forholdet mellom byggherre og entreprenør også er viktig for å få samspillet til å fungere.

Grøtan var ikke i tvil om at stadig flere byggherrer ville benytte sag av de mulighetene samspillskontrakter gir for å få til gode prosjekter. I dag er benyttes samspillskontrakter i et flertall av Consto Midt-Norge sine engasjement.

Grøtan trakk spesielt fram oppdraget med oppgradering av Prinsens Gate 39 i Trondheim. Et oppdrag fro EC Dahls eiendom. Et bygg fra 1986 som skulle gjennom mindre oppgradering. Gjennom aktivt samspill med ble det til et prosjekt der eiendommen ble oppgradert til et lavutslippsbygg (Energiklasse A). Det første bygget i Trondheim sentrum med solceller på taket, ble i 2019 belønnet med Energiprisen til Trondheim kommune.

Les Ingrid Gåsvik Eklund og advokat Kjell-André Honeruds kronikk om samspillskontrakter.