Positiv samhandling sto i fokus da HRP og DLA Piper satte fokus på hvordan en skal sikre optimal konkurranse i anskaffelse av bygge og anleggskontrakter.

 

 – Vårt mål med seminaret var å sette fokus på hvordan vi som byggherre, rådgivere og entreprenører kan bidra til å lykkes bedre med investeringsprosjektene, sa regiondirektør Erlend Eggum da han ønsket velkommen.

– HRP har stor kompetanse på å stå mellom byggherre og entreprenører, og erfarer stadig at i et prosjekt der konkurransen er god og konfliktnivået minimalt, så har vi to svært gode fellesnevnere for et vellykket prosjekt. Vi tror på samhandling for å utnytte alle parter positivt, videre mener vi det er særdeles viktig at det skapes et ønske om å bidra positivt i alle prosjektets faser blant aktørene, sier regiondirektør Erlend Eggum.

I panelet, sammensatt av regionleder Ole Johan Krog fra Ø.M. Fjell, HRPs leder for kontoret på Romerike, Kirsten Sannerhaugen, prosjektleder i Vestby Kommune, Marianne Carlsen, og advokat Kjell Andre Honerud, ble problemstillingen belyst fra flere innfallsvinkler.

Ole Johan Krog, var fra entreprenørsiden klar på at forutsigbarhet fra byggherrens side skaper både bedre kapasitet og konkurranse. I salen på seminaret var det representanter både for offentlige og private byggherrer.

De fikk råd om både å stille presise krav og sikre at leveransen er i tråd med behovet gjennom både kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og evalueringsmetode, og å stille miljøkrav og kreve seriøsitet hos entreprenørene.

– Offentlige byggherrer må gjerne holde markedskonferanser i forkant av hvert enkelt større prosjekt. Da kan de få innspill fra bransjen tidlig i planleggingsfasen på hvilken konkurranseform og hvilken gjennomføringsmodell som er mest hensiktsmessig, sa Krog.

Samspill

Gjennom foredragene både til prosjektleder Marianne Carlsen og advokat Kjell Andre Honerud ble det satt fokus på de mulighetene en samspillsmodell gir. Honerud forklarte hvordan en samspillsmodell kunne velges innenfor rammene for lov om offentlige anskaffelser.

Marianne Carlsen sa at totalentreprise historisk sett har vært det foretrukne valget i Vestby. Dette var mer basert på vane enn på en bevisst strategi.

– Vestby kommune, som er i sterk vekst og står foran store utbygginger, har et ønske om å øke kunnskapen om andre muligheter. For Vestby er det viktig å redusere konflikter trigget av «de burde ha tenkt på» faktoren og å få bedre oversikt over risikoene og mulighetene og et godt grunnlag som kan gi bedre samhandling i gjennomføringsfasen.