HRP Academy har gleden av å invitere til sertifiseringskurs i byggebransjens våtromsnorm gjennom Fagrådet for våtrom.

Kurset inkluderer grunnmodul og modul A. Etter fullført kurs, vil deltakeren kunne redegjøre for praktiske løsninger som sikrer varige og tette våtrom.

 

Dato: 7. – 10. juni 2022 
Sted: Digitalt klasserom via Teams
Pris: 9500,- + avgift til FFV samt tilgang til BVN 

OPPTAKSKRAV MODUL A
Relevant norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis i ett av byggfagene opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

KURSBEVIS / SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen eget fagområde. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finnes på nettsidene til Fagrådet for våtrom.

 

Dersom du kun har behov for deler av kurset, eller ønsker tilbud på kurs til større grupper, vennligst ta kontakt via kurs@hrprosjekt.no .