HRPs avdeling for offentlige anskaffelser har vunnet to nye rammeavtaler for innkjøpsbistand med henholdsvis Stortinget og UDI.

Avtalen med Stortinget omfatter varer, tjenester, IKT og bygge- og anleggsarbeider. Den gjelder også for Sivilombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter.

For UDI omfatter avtalen varer, tjenester, IKT, bygge- og anleggsarbeider og helse- og sosialtjenester.

– Begge disse avtalene er eksklusive rammeavtaler. Med opsjoner har rammeavtalene en varighet på 4 år, og en samlet verdi på 14 millioner kroner, sier advokat Jan Erlend Rong. Han leder HRPs avdeling for offentlige anskaffelser og kontraktsrådgivning.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med å ha vunnet disse to avtalene, og tar de begge som en anerkjennelse for den kompetansen vi i løpet av kort tid har klart å bygge opp i HRP.

Ambisjonen til HRP er å etablere en av Norges ledende avdelinger for anskaffelser og kontrakt, som kan levere trygge og solide faglige råd til kundene i alle faser av en anskaffelse. Vi har et fokus på miljøvennlige og innovative byggeprosjekter.

Vi har også vunnet rammeavtaler blant annet med Bærum kommune, NMBU og Tysnes kommune for å nevne noen.

I Bærum bistår vi blant annet med en konkurranse om innovasjonspartnerskap for et digitalt markedssystem for miljøvennlig og bærekraftig ressursforvaltning av overskuddsmasse i byggeprosjekter. Et særs spennende prosjekt om en løsning som kan revolusjonere ressursforvaltning av masser i bygg- og anleggsbransjen både i Norge og Europa, sier Jan Erlend Rong.