Aldri har det være mer penger på å kutte strømforbruket. HRP skal gjennom en serie med tre frokostmøter gi norske byggeiere nøkkelen til å skru ned strømforbruket på 1-2-3.

– VI vet at i 30 % av norske næringsbygg går ventilasjonsanlegget hele natta. I 70 % av byggene er varmeanlegget ikke tilfredsstillende innregulert. Mange byggeiere har energiovervåkingssystemer, men bruker ikke dataene på en lønnsom måte. I en tid med høye strømpriser utgjør dette betydelige kostander, som kunne vært unngått med rett kunnskap og fokus, sier Øystein Dale og Kristin Fagerhaug.

Dale er direktør for innovasjon og digitalisering, Fagerhaug direktør strategisk rådgivning sammen har de satt sammen en serie med tre frokostmøter der deltakerne får konkret kunnskap om hvordan en byggeier med enkle grep får kontroll på energikostnadene samt gjøre bygget enda mer attraktivt for brukerne/leietakerne i bygget.

I det første frokostmøtet vil det være fem foredrag.

  • Introduksjon, litt om møteserien. Få inn noen tall fra virkeligheten på energibruk. Olaf Thommessen HRP AS
  • EUs taksonomi (ESG)– inngang til de billigste lånene. Renate Straume v/Varig AS
  • Med eller uten ENOVA – hva mener de egentlig? Johnny Lie, HRP AS
  • Litt om politikken rundt energi – hva kan vi forvente oss? Tamara Aasbøe Nørreskov, HRP AS
  • Smarte bygg, for hvem? Hva er det, og hva er ditt ambisjonsnivå? Hvordan legge lista? Rune Stene, Power House

Invitasjon Frokostmøte

Frokostmøtet er 29.3.2022 kl.08-10

Påmelding innen 25.3.til oysdal@hrprosjekt.no

Emnefelt: Påmelding Frokostmøte 1

Fullt navn på deltaker(e)

Firma og rolle på deltaker

Seminaret er gratis, men manglende oppmøte belastes deltaker med kr 500.

 

HRP har gjennom flere oppdrag gjennomført energianalyser i bygg. Disse er benyttet til å forslå endringer og utbedringer som gjennom få år finansierer seg selv gjennom sparte energikostnader.

 

I 2019 gjennomførte en av våre kunder, etter en gjennomgang av HRP, energi effektiviseringstiltak for 7,5 millioner kroner. Investeringen skulle tjenes inn på mindre enn fem år, og ble da betegnet som en både lønnsom og bærekraftig engangsinvestering. Det var før energisituasjonen i Europa sendte også norske strømpriser opp i rekordhøyder.  Allerede i vinter er det estimert at bedriften ha tjent inn sin investering.

HRP bistår også Statsbygg med energisparing ved å finne de mest lønnsomme energieffektiviseringstiltakene i 570 av Statsbyggs eiendommer. Allerede midtveis i prosjektet er det funnet at sparepotensialet er betydelig.