I en nedlagt gruve planlegger World Heritage Salmon å produsere 100 000 tonn laks hvert år. HRPs Håkon Teigen er byggeleder for prosjektet som skal avsløre gruvefjellets hemmeligheter.

Artec Aqua skal prosjektere og bygge gigantanlegget som planlegges i fjellhallene ved Synnylvsfjorden. Der ble det tidligere drevet gruvedrift etter mineralet olivin. HRP AS er i dette prosjektet innleid av Moldskred AS, som har byggeledelsen på prøveborings-arbeidene før prosjekteringsoppstart.

Artec Aqua er en totalleverandør for landbasert oppdrett, og var tidlig ute med å rendyrke satsing på landanlegg med RAS- teknologi (resirkulering av vann). Moldskred AS har arkitekter og ingeniører med solid kompetanse innen arkitektur, bygningsteknisk og VVS-teknisk prosjektering, byggeledelse og prosjektadministrasjon. De har tidligere samarbeidet med Artec Aqua i en rekke prosjekter, gjennom å bistå med den kompetansen som ikke Artec Aqua selv har.

– Også for oss i HRP er dette et spennende prosjekt å være en del av. Siden juni 2021 har det foregått en kartlegging av fjellet i et langt større område enn gruvegangene som sto igjen etter gruvedriften. Når dette arbeidet er ferdig, er det hentet ut 3 600 meter med kjerneprøver fra fjellet. Disse bores i forskjellige retninger inne fra gruvegangene. Geologer registrerer og analyserer alle prøvene. Dette vil være viktig kunnskap, som legges til grunn for resten av prosjekteringen av de kjempestore fjellhallene som skal romme oppdrettskarene som laksen skal vokse i, sier Håkon Teigen.

 

(Bilde i gruva f.v. Stian Brune, (Nordconsult),

Christian Lundin (DWT), Andrew Hogg (DWT)

og Håkon Teigen (HRP).

 

Det er store vyer over planene til laksegründer Roger Hofseth. Ambisjonen er å bygge ut store haller som skal romme 150 tanker med fisk. Hver tank har en diameter på 28 meter, og er ni meter høye.  I tillegg planlegges et smoltanlegg i nær tilknytning til anlegget, med en årlig produksjon på ca. 20 millioner smolt. Anlegget planlegges også med mål om å bli verdens grønneste oppdrettsanlegg. Blant annet gjennom tiltak som omdanner slam fra produksjonene til energi og salgbare proteiner.

Senior prosjektleder i Artec Aqua, Anders Thyri sier at dette er et prosjekt som er unikt og som vil bidra til en bærekraftig matproduksjon.

Fram til mars 2022 er det ikke laks med boreriggene til Diamond Wire Teknikk som gjør jobben i de gamle gruvegangene. Halvpartene av borekjerne som skal geologer fra Norconsult skal ha som grunnlag for videre prosjektering av fjellhallene.

– Da vi tok jul var vi noe over halvveis. Hver av de fire borehullene er planlagt å være ca. 900 meter. Kjerneprøvene registerets og av geologene her på stedet. Det er selvsagt viktig å vite mest mulig om fjellets beskaffenheter før en setter i gang med å prosjektere det kjempestore fjellhallene som må til for å romme de mengder med laks som skal vokse her, sier Håkon Teigen.

Inne i den nedlagte olivingruven ytterst i innseilingen til Geirangerfjorden bores det for å avsløre fjellets hemmeligheter. World Herritage Salmon planlegger lakseproduksjon i kjempestore fjellhaller. Det små bilder viser prosessen fra venstre, hentes kjerneprøver ut. Disse analyseres av ingeniørgeologene, Ola Håvard Barstad og Ragna Torås Halseth (Nordconsult).