HRP går inn i 2022 som medlem av Global Compact Norge! Vi er da en del av verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft og FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.

 

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.354 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter.

HRP lanserte sitt grønne løfte i 2021 der vi har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål som vi i HRP skal ha spesielt fokus. Vi har også satt oss som mål å være klimanøytralt innen 2030 og ha en kvinneandel på 30 prosent innen 2025.

Vårt medlemskap i UN Global Compact falt også etter hvert naturlig inn i vårt grønne skifte, sier direktør for marked, utvikling og samfunnskontakt i HRP, Olaf Thommessen.

 

Medlemmer av UN Global Compact (UNGC) forplikter seg til å årlig levere inn en samfunnsansvars- rapport, kalt «Communication on Progress» – CoP, for å vise bedriftens fremgang. Rapporten dekker sosiale, økonomiske og miljømessige forhold med utgangspunkt i UN Global Compacts 10 prinsipper om menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidsliv, miljø og ansvarlig drift av virksomheten. Rapporten skal vise til den årlige fremgangen, og løfte frem virksomhetens engasjement for samfunnsansvarlig drift.

Da FNs generalsekretær Kofi Annan lanserte UN Global Compact i 2000 var målet å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. Det har FN lykkes med og i dag øker antall medlemsbedrifter i initiativet raskt. Stadig flere bedrifter melder seg inn i UN Global Compact for å være en ledestjerne for fremtidens næringsliv.

 

Video HRPs grønne løfte