Vettakollen høydebasseng

Etablering av 25.000 m3 høydebasseng/vannbassenger i fjell under Vettakollen. 1,5 km med tunnel fra Sogn til høydebassenget. Etablering av 460m blindtunnel for tilknytting av Ø500mm VL og Ø600mm VL fra Vettakollen stasjon til tilknytting av etablerte ledninger i Skogryggveien/Vettakollen stasjon og Planetveien. Totalt ca. 110.000 m3 utsprengte fjellmasser. Det ble også etablert 300m med to ganger Ø300mm vannledning i grøft mot Sogn.

Periode
2008 - 2017
Oppdragsgiver
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Prosjektkostnad
350 mill. kr
HRPs rolle
Prosjektledelse og controller

Enheter i HRP