Nytt regjeringskvartal

Et av de største norske byggeprosjektene noensinne vil gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene, og et åpent og grønt byrom til innbyggerne. Fremtidig regjeringskvartal skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk. Prosjektet benytter Breeam-Nor som styringssystem, med ambisjon Breeam excellent.

Periode
2018-aug.2019
Oppdragsgiver
Trondheim kommune - kommunalteknikk
Prosjektkostnad
300 mill kr
HRPs rolle
SHA – Koordinator utførende

Enheter i HRP