Drammen tinghus

Gamle Kirkeplass er Drammens historiske sentrum. Byrommet er omkranset av flere av byens monumentbygg og det nye tinghuset vil styrke dette preget. Med tre etasjer får hovedbygget et format som speiler Drammens Teater, Frimurerlosjen og annen bebyggelse. Vestibylen og øvrige publikumssoner er plassert mot Gamle Kirkeplass og mot Øvre Storgate. Tinghuset tilpasses en rekke forskjellige brukergrupper med ulike krav til bygget.

Eksisterende bygg skal rives og nytt tinghus skal etableres på gammel grunnmur samt at deler av eksisterende kjeller skal fylles igjen. Bygget skal utføres i henhold til krav for passivhus. Rivearbeidene starter 1. oktober 2021 og bygget skal være mekanisk ferdigstilt i mars 2023. Etter en periode med prøvedrift skal Buskerud tingrett, Borgarting lagmannsrett og Nedre Buskerud jordskifterett flytte inn høsten 2023.

HRP sin ressurs er engasjert som prosjektleder for optimaliserings- og gjennomføringsfasen av prosjektet og representerer Statsbygg ovenfor totalentreprenøren, Domstolsadministrasjonen og brukerne.

  • Sikre overholdelse av miljøkrav
  • Styre entreprenørene på plassen mot målene for SHA, kvalitet, framdrift og økonomi
  • Ivareta Byggherreforskriften
  • Koordinere og involvere utenforstående etater og andre delprosjekter i prosjektet
  • Orientere og rapportere status månedlig internt

Enheter i HRP