Nytt sykehus Drammen

HRP er engasjert som delprosjektleder for nytt sykehus i Drammen.

Høsten 2019 var offisielt byggestart på den nye sykehustomten i Drammen på det gamle industriområdet på Brakerøya. Sykehuset skal bygges i perioden frem til 2024, med testing og innflytting frem til 2025. Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Periode
2019-2024
Oppdragsgiver
Helse Sør-Øst RHF/Vestre Viken HF
Størrelse
122 000 m2
Prosjektkostnad
11 mrdNOK
HRPs rolle
Delprosjektleder for grunnarbeider- og kjellerentreprisen

Enheter i HRP