Bærum Sykehus – nye sengeposter

Bærum sykehus skal, som del av BRK-prosjektet i VVHF, prosjektere ombygging av tre etasjer til nye sengeposter, hovedsakelig tilrettelagt med enkeltrom. I forbindelse med dette vil også et vedlikeholdsprogram med lukking av TG3-feil og mangler gjøres.

Prosjektet består av Forprosjekt med overgang til detaljprosjektering og etterfølgende ombygging.

Periode
01/2020-12/2024
Oppdragsgiver
Vestre Viken Helseforetak
Størrelse
Ca 7 600 m2
Prosjektkostnad
316 mill. NOK
HRPs rolle
Prosjektledelse

Enheter i HRP