Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg – da er det behov for økt kapasitet på poliklinikker og ortopedisk operasjon i gode fasiliteter.

Den nye sykehusfløyen er planlagt å stå ferdig i høsten 2020 og vil gi ny operasjonsstue, sterilsentral, undersøkelsesrom og sengerom. I tillegg gjennomføres oppgradering av teknisk infrastruktur og ombygginger i eksisterende sykehus for tilpassing til den nye organiseringen. Utearealer og P-plasser tilpasses den økende kapasiteten til sykehuset.

Periode
2019-2020
Oppdragsgiver
Martina Hansens Hospital
Størrelse
Nybygg 5500 m2
Prosjektkostnad
400 MNOK
HRPs rolle
Hovedbyggeleder

Enheter i HRP