Ny Tvedestrand vgs

HRP AS har vært rådgiver på en omfattende reguleringsplan med mulighetsstudie og konsekvensutredning for Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune. Oppdraget «Ny videregående skole i Tvedestrand» omfattet et nytt skoleanlegg for inntil 900 elever med tilhørende flerbrukshall, utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg som skal bygges av kommunen. I tillegg foreslås regulert ny tilkoblingsvei fra ny firefelts E18 som planlegges åpnet innen 2020 til eksisterende Fv. 410 som oppgraderes frem til skolens adkomst når skolen åpner.

Periode
2016-2017
Oppdragsgiver
Aust Agder FK og Tvedestrand kommune
Størrelse
500 000 kvm (tomt), 10 000 kvm bygg
Prosjektkostnad
800 millioner kroner
HRPs rolle
Prosjektledelse, arkitekt, planfaglig utreder, utredninger konsekvensutredning (ROS, barn og unge, trafikk, UU mm)

Enheter i HRP