E6 - Dovrebanen

Fellesprosjektet Langset-Kleverud/Labbdalen skal bygge ut 17 km ny dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud og 20 km ny fire felts motorvei mellom Langset og Labbdalen. Prosjektet gjennomføres som et fellesprosjekt sammen med Statens vegvesen.

Periode
2012 -2016
Oppdragsgiver
Bane Nor/Statens Vegvesen
Størrelse
17 km bane / 20 km vei
Prosjektkostnad
10,1 mrd. kr
HRPs rolle
Leder styringsstab, Prosjektstyrer, byggeledelse, kontrollingeniør tunell, ingeniørgeolog, kvalitetsrådgivere

Enheter i HRP