Stadionkvartalet

HRP har i dette prosjektet bistått eiendomsselskapet Vestaksen med utarbeidelse av en tilbudsinnbydelse og funksjonsbeskrivelse for totalentreprise for byggetrinn 4 på Stadionskvartalet i Mjøndalen. Prosjektet er bygget inntil Mjøndalen stadion og består av totalt 175 leiligheter med et totalt boligareal på 14 000 m2 samt parkering/boder på 6 000 m2. Tilbudsinnbydelse er tenkt å danne mal for Vestaksen Eiendom sine fremtidige konkurransegrunnlag.

Periode
2017-2018
Oppdragsgiver
Vestaksen Eiendom AS
Størrelse
2.000 m2
Prosjektkostnad
50 mill.kr.
HRPs rolle
Prosjekteringsledelse

Enheter i HRP