Ringerike sykehus – Radiologisk og poliklinisk avdeling

Vestre Viken helseforetak (VVHF) har i sitt BRK-program oppgradering av sykehus. HRP er engasjert for å gjennomføre en Mulighetsstudie og Forprosjekt for oppgradering av avdelingene Radiologi og Poliklinikk på Ringerike sykehus (RS). Det skal tilrettelegges for eventuelt nytt medisinsk utstyr i arealene som bygges om eller oppgraderes. I forbindelse med prosjektet vil også et vedlikeholdsprogram med lukking av TG3-feil og mangler gjøres.

Periode
11/2019 – 12/2024
Oppdragsgiver
Vestre Viken Helseforetak
Prosjektkostnad
Samlet 143 Mill. NOK
HRPs rolle
Prosjektledelse

Enheter i HRP