Modernisert Vestfoldbane som har til hensikt å redusere reisetiden mellom Oslo og Vestfold-/Grenlandsområdet.

Holm – Nykirke har en total anleggslengde på 14,1 km med dobbeltspor fra Holm i Sande til Nykirke kryssingsspor i Re kommune. 12,3 km skal gå i tunnel og nye Holmestrand stasjon bygges inne i fjellet. Dette er den første strekningen på Vestfoldbanen som bygges for hastigheter på 250 km/t.