Nytt regjeringskvartal

HRA AS er engasjert av Bymiljøetaten i Oslo til å utarbeide forprosjekt for ny ishall og flerbrukshall frem til KS2. Flerbrukshallen er tenkt under terreng, dette er en full flerbrukshall med håndballstørrelse. Ishallen er tenkt over terreng, i bakkant av flerbrukshallen.

Periode
2014-2017
Oppdragsgiver
Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF
Størrelse
4 etasjer hvorav 3 under mark, ca. 6 200 m2
Prosjektkostnad
2 mill kr
HRPs rolle
Prosjektleder for forprosjekt og KS2

Enheter i HRP