Hofstad Miljøpark

Enivina IKS skal samle sine aktiviteter på Hofstad hvor det skal bygges nytt hovedanlegg inkludert gjenvinningsstasjon. Hovedanlegget består av administrasjonsbygg, lager for farlig avfall og omlastingslager. Tomten opparbeides med sorteringskarusell for husholdningsavfall, veger og plasser for hageavfall, landbruksavfall, vaskeplass for kjøretøyer mm.

Periode
2015 - 2017
Oppdragsgiver
Melhus kommune
Størrelse
Administrasjonsbygg: BTA 340 m2
Prosjektkostnad
45 mill. kr
HRPs rolle
Prosess- og prosjektledelse fra forprosjekt til ferdigstillelse

Enheter i HRP