Angela Rausch er HRPs nye avdelingsleder i Rogaland. Rausch har jobbet i Stavanger-firmaet Epcon i 9 år før hun i fjor høst ble med over til HRP etter at HRP overtok Epcon AS.

– Med oppkjøpet av Epcon fikk vi et særdeles kompetent miljø i Stavanger. Alle ansatte ble med over til HRP, og vi er svært glade for at Angela har takket ja til avdelingslederjobben, sier regiondirektør i HRP, Per Ivar Mathiasen.

Rausch er utdannet sivilarkitekt fra Tyskland og Sveits, og tok med seg en bred erfaring fra hjemlandet da hun i 2008 flyttet til Norge. I løpet av årene i Norge har hun hatt prosjekt- og prosjekteringsledelse på en rekke store og komplekse prosjekter.

– I den korte tiden som vi har gått siden vi kom inn i HRP har vi fortsatt i oppdragene vi hadde i Epcon, men vi har jo merket at vi har blitt en del av et mye større miljø med en bred sammensatt kunnskapsbase. I tillegg til de tradisjonelle prosjektadministrative tjenester som prosjektledelse, byggeledelse etc. innenfor bygg, infrastruktur og anlegg, kan vi nå tilby komplette tjenester innenfor arkitekt- og prosjektering (alle fag), sikkerhetsrådgivning, miljø og bærekraft, digital og teknisk ledelse, utredning, analyse og havbruk. Det er jo spennende på alle måter, og jeg ser fram til fortsettelsen, sier Angela Rausch.

 

Bilde:

Angela Rausch er HRPs nye avelingsleder i Rogaland.