Kiwa har sertifisert hele HRP sin virksomhet i henhold til ISO 9001 -Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø.

Sertifiseringen er en bekreftelse på HRP sitt kontinuerlige fokus på kvalitet, miljø og ledelse i sin rolle som en norsk samfunnsbygger. Sertifiseringen er gjennomført gjennom første halvdel av 2021 hvor alle deler av HRP sin virksomhet har bidratt. Sertifiseringsprosessen er ledet av direktør for arkitektur, rådgivning og prosjektering (ARP), Niclas Berlin Nilssen og direktør for miljø og bærekraft, Lena Sagen.(på bildet)

– Det har vært en milepæl for HRP å verifisere at våre interne ledelsesprosesser svarer til internasjonale standarder for kvalitet og miljø. Vi lever av å levere kvalitet til våre oppdragsgivere, og opplever det som viktig å få dette fokuset verifisert av en uavhengig tredjepart, sier dir. ARP Niclas Berlin Nilssen.

Kiwa bekrefter i sin sertifiseringsrapport at HRP har et høyt kompetansenivå og et godt utviklet ledelsessystem for kvalitet og miljø. Kiwa er et av verdens ledende selskap Testing, Inspeksjon og Sertifisering (TIC), og har bistått HRP i gjennomføringen.

 ISO 9001 angir krav til et ledelsessystem for ivaretakelse av kvalitet i alle deler av virksomheten. Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. ISO 14001 angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon, og er beregnet på organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet.

ISO-sertifikatet omfatter rådgivningstjenester innen prosjektadministrasjon, byggeledelse, arkitekt- og ingeniørfag, sikkerhet, utredning og analysetjenester. Sertifikatet gjelder for alle deler av HRP sin virksomhet og alle kontorsteder.